Fundusze unijne logotypy

Tytuł projektu: Opracowanie systemu urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych do zastosowań typu Smart Home oraz wearables.

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku opracowania i wdrożenia do oferty gamy urządzeń zaliczanych do segmentu IoT, zapewniających użytkownikowi wsparcie w opiece nad innymi osobami oraz kontroli mienia ruchomego i nieruchomego, sterowanych z poziomu urządzeń mobilnych.

Efekty projektu: Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie rezultatów do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wdrożenie polegać będzie na włączeniu do sprzedaży fizycznych urządzeń oraz udostępnieniu w połączeniu z nimi bezpłatnych aplikacji umożliwiających zarządzanie pojedynczymi urządzeniami i ich systemami. Zaoferowane rozwiązania wpłyną na wzrost jakości i komfortu życia użytkowników, zwiększając ich poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Wartość projektu: 2.838.205,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.679.100,00 zł